ประกาศผล กิจกรรมแจกบัตรชมภาพยนตร์ I Don’t Have Many Friends ร่วมกิจกรรม 9-13พ.ค.นี้

ประกาศผลผู้โชคดีได้รับบัตรชมภาพยนตร์ I Don’t Have Many Friends

1.ชลธิชา ปลั่งกลาง
2.ทศพล ตัถยานุกูล
3.เอกสิทธิ์ กาญจนวีระพล
4.กิตติ โจทย์กิ่ง
5.สิรภพ ศิริรัตน์
6.อุบลวรรณ ด่านอนันต์สุข
7.ชนพล บูรณะบุตร
8.ดเณศ ม่วงสิงห์
9.รุ่งทิวา วงศ์ไชยรัตนกุล
10.อนุชาญ สำรี

 

ผู้โชคดีจะได้รับ E-mail จากทีมงานและรบกวนตอบกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 14 พ.ค.2558
ขอขอบคุณผู้ร่วมสนุกในกิจกรรม แจกบัตรชมภาพยนตร์ I Don’t Have Many Friends

 

ทรูไลฟ์ บันเทิงเอเชีย ชวนคุณร่วมสนุกตอบคำถามลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์ I Don’t Have Many Friends ในวันเสาร์ที่ 16 พ.ค. 2558 ณ โรงภาพยนตร์ SF ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ฟรี 10รางวัล รางวัลละ 2ที่นั่ง

I_Don't_Have_Many_Friends 2 600

เพียงตอบคำถาม “ภาพยนตร์ I Don’t Have Many Friends สร้างจากการ์ตูนเรื่องอะไร” พร้อมชื่อ-นามสกุล และ E-mail เพื่อติดต่อกลับ

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
– ร่วมสนุกตอบคำถามใน Comment ด้านล่างนี้ พร้อมใส่ ชื่อ-นามสกุล, E-mail โดยชื่อ-นามสกุล จะใช้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับบัตรชมภาพยนตร์
– ระยะเวลาในการร่วมสนุก 9 – 13 พฤษภาคม 2558 (15.59น.)
– ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
– จะนับสิทธิ์ของผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
– ผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลทาง E-mail ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
– ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
– ในกรณีที่บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการให้รางวัล หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
– หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติและสิ้นสุด

อ่านเรื่องย่อภาพยนตร์ญี่ปุ่น I Don’t Have Many Friends

 


COMMENT