ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดที่ระลึกจากภ.เปาบุ้นจิ้น

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับเสื้อยืดที่ระลึกจาก “ภ.เปาบุ้นจิ้น”

- คุณองอาจ เลิศพัฒนะกุล
- คุณ Sirorat Klamklaewkla
- คุณปถมาภรณ์ ดำรงสุนทรชัย
- คุณมินตราพร คงเตี้ย
- คุณศิริรัตน์ ทิพย์กองลาศ
- คุณนที ยงฤทธิกุล
- คุณพีร์นิธิ จันทร์เทียน
- คุณวิมลพรรณ บุญสาย
- คุณณัฐนรี ปัญญา
- คุณณัฐชมนต์ นิรัติศัยเจริญ

ผู้โชคดีกรุณายืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 30 ต.ค.นี้ โดยตอบกลับ E-mail จากทีมงาน หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ให้ผู้ร่วมกิจกรรมท่านถัดไป

1

 

เพียงตอบคำถาม “คุณชอบตัวละครบทบาทไหนของภาพยนตร์จีน เปาบุ้นจิ้น เพราะอะไร” พร้อมชื่อ-นามสกุล และ E-mail เพื่อติดต่อกลับ

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
– ร่วมสนุกตอบคำถามใน Comment ด้านล่างนี้ และติดแฮชแทค #AsianTrueLife #เปาบุ้นจิ้น พร้อมใส่ ชื่อ-นามสกุล, E-mail โดยชื่อ-นามสกุล เพื่อใช้ยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลเสื้อเปาบุ้นจิ้น
– ระยะเวลาในการร่วมสนุกกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้  – 25 ต.ค.2558
– จะนับสิทธิ์ของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
– ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 27 ต.ค.2558 ทาง Asian.truelife.com
– ผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลทาง E-mail ภายในวันที่ 30 ต.ค.2558 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป
– ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
– ในกรณีที่บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการให้รางวัล หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
– หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติและสิ้นสุด

 

 

1

 


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ